Avenc del camí de Xàquera

3ª fondària de Tarragona i 11ª de Catalunya.

 Tot seguit presentem les dades de esta nova descoberta espeleològica a Catalunya, acompanyada de la topografia i varies fotografies.