l'horari d'atenció del darrer mòbil és de 13:30 a 15:00h i de 21:30 a les 23:00h