Avenc del camí de Xàquera

3ª fondària de Tarragona i 11ª de Catalunya.

 Tot seguit presentem les dades de esta nova descoberta espeleològica a Catalunya, acompanyada de la topografia i varies fotografies.

SITUACIÓ I ACCESSOS

Aquesta cavitat es situa a la serra del Boix, en el terme municipal de Tivenys (Baix Ebre) però molt a prop de la divisòria en el terme municipal de El Perelló.

Per accedir a la cavitat es interessant ficar-se en contacte en la UEC de Tortosa pera que us obrin la cadena que hi ha al inici de la pista de ens du al Coll de Xeta, on deixarem els vehicles.

En el següent enllaç trobareu el track per accedir al avenc des del Coll de Xeta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2478679

Les coordenades de la cavitat son les següents:
* Datum ED 1979  Huso: 31 T
* X- 0298986   Y- 4533260   Z- 659 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ

Cavitat excavada en calcaries i formada per una diaclasa d’orientació Nord – Sud.

La boca de la cavitat es molt estreta i dona pas a un resàlt de 3,5 m. també estret i prou limitant que en deixa en una fractura de orientació Nord-Sud. A continuació trobem una rampa en molta pedra solta (precaució amb les pedres) i un pou de 26 m. En la seua base i en direcció nord accedirem a una bonica saleta amb formacions (saleta de la columna). Si per el contrari continuem en direcció sud trobarem una nova vertical de 6 m. seguida d’una altra de 15 m. Així arribem a la base del pous de entrada on podem recórrer la fractura en ambdues direccions. Aquestos pous d’entrada constitueixen el primer sector de la cavitat.

Baix del pou de 15 m. i en direcció sud trobem una petita obertura a ras de terra que dona pas al segon sector de la cavitat. En aquest sector predominen els passos estrets i la existència de moltes petites plantes. La fractura que forma la cavitat, es presenta colmatada de materials clastics per lo que la progressió es torna mes incomoda.

En un punt d’aquest caos de blocs podem accedir a un pouet molt concrecionat i una saleta molt bonica i amb un petit llac. Continuem davallant diferents resàlts i superant diverses estretors, algunes de elles han sigut desobstruïdes. Finalment arribem a la capçalera del pou de la butxaca (P-10) que ens deixa en una sala mes ampla (sala del peluquero de Ben Laden) a la cota de -100 m. A la sala també podem accedir per la via de les gateres evitant baixar el P-10.

Per accedir al tercer sector de la cavitat tindrem que superar el pas de glòria o el pas de la discòrdia, les dos son estretors selectives. Superada l’estretor podem agafar dos vies. Per seguir la via mes directa davallem un pou de 10 m. i a continuació accedirem a la capçalera del pou Camelot (P-55). A la meitat d’aquest pou podrem accedir també a l’altra via. El pou Camelot, en la segona part es fa molt ample i les seues parets estan molt decorades per boniques colades. A la seua base tenim una sala molt bonica. Des d’ací podem pujar una rampa que ens du a unes sales amb grans blocs, o be continuar per una estreta fissura mitjançats un passamans que ens deixa a un pou de 9 m. En la base del P-9 es situa el punt de màxima fondària de la cavitat (-177,2 m.). Des d’ací i en direcció sud, podem recórrer la galeria Corri.

Si baix del pas de la glòria agafem la via nord, trobarem un passamans descendent seguit d’una vertical de 20 m. que ens deixa en la gran galeria de Xàquera. Esta es la zona mes ampla de l’avenc. Des de la base del pou: en direcció sud connectarem amb el pou Camelot a la seua meitat; en canvi en direcció nord davallarem una rampa amb blocs. En la part final de la gran galeria de Xàquera podem accedir a un parell de pous menudets: el pou del sumidero fangós (desgrimpable) i els povets de Cantero (P-9 + P-7).

EXPLORACIÓ

Cavitat explorada als anys 70-80 per la S.I.E., i altres grups catalans. L’anterior topografia fou realitzada a l’any 1983 per la S.I.E.

Uns anys abans del descobriment de les zones noves, Joan Tirón (UEC Tortosa) visita la cavitat, amplia la zona de la boca i posa una reixa en la boca per evitar accidents.

A l’any 2011, en una visita a l’avenc realitzada per Cantero, Tomàs, Salvador de la UEC de Tortosa, Pep del S.I.E. de Tarragona i Diego Mota de l’ESPEMO, es van fixar que al final de l’avenc i treien uns blocs la cavitat continuava.

Durant els anys 2011 i 2012, en successives visites d’exploració i diverses desobstruccions van assolir la cota de -177,2 m.

Els dies 22 i 23 de desembre de 2012 es van agafar mides pera la realització de una nova topografia.

ESPELEOMETRIA

* Recorregut:   514 m.
* Fondària:      -177,2 m.

TOPOGRAFIA

 CRÈDITS:

Text i fotografies: Luis Almela (ECC)