Hem creat un apartat de consulta on podeu trobar totes les topografies actualitzades que han realitzat els membres del nostre club, anirem publicant tant les que hem realitzat aquest any com les que anirem explorant.

Primer trobareu una guia de tot el material emprat i la seva llegenda perquè es pugui trobar fàcilment a la topografia i no hi hagi dubtes.

Dins de cada una, trobareu la descripció original i la nova actualització de la S.I.E.T on es pot veure el material necessari per realitzar la cavitat, la data de l'actualització i altres informacions interessants i necessàries per poder fer la cavitat amb la major seguretat.

Esperem que us sigui d'utilitat.